Follow us on:

Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα
Γενικά
Στην 'Cake Deco ΙΚΕ' πάντα σεβόμασταν και πάντα θα σεβόμαστε τους πελάτες μας και κατ επέκταση τα προσωπικά σας δεδομένα, ίσως και λόγω προσωπικών προτιμήσεων, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε εμείς οι ίδιοι να μας κάνουν. Ποτέ δεν αγοράσαμε ή πουλήσαμε λίστες, δεν στείλαμε email ή άλλη επικοινωνία σε στοιχεία τα οποία δεν αποκτήσαμε χωρίς την συναίνεση του καλούμενου. Έτσι ήμασταν και είμαστε GDPR ready! Οι όροι στο website μας ήταν και παραμένουν οι ίδιοι απλά τους κάνουμε περισσότερο επεξηγηματικούς, ευκολότερους και πιο αναλυτικούς προς εσάς.

Επίσης πάντα αναγνωρίζαμε τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και από πάντα είχαμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 

Ασφάλεια
Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της Cake Deco IKE επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους: 


Α) Αναγνώριση Πελάτη- Κωδικοί
Οι χρήστες κατά την εγγραφή τους παρέχουν στην Cake Deco IKE προσωπικά δεδομένα τα οποία η Cake Deco IKE εγγυάται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος και για προωθητικές ενέργειες εκ μέρους της. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Μετά τη διάθεση των προσωπικών στοιχείων και την ολοκλήρωση της εγγραφής στον ιστοχώρο μας ο χρήστης κατέχει δύο προσωπικούς κωδικούς (Προσωπικοί Κωδικοί Πρόσβασης) για την αναγνώρισή του: το Όνομα Πρόσβασης (Username το οποίο είναι συνήθως το email του) και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password). Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία είναι ο χρήστης μέσω των ανωτέρω Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Cake Deco IKE για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την Cake Deco IKE σε τρίτους. Η Cake Deco IKE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους χρήστες από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Η Cake Deco IKE δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Cake Deco IKE με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τις πληροφορίες που εμπιστεύονται οι χρήστες σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

B) Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων 

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης στρατιωτικού επιπέδου sha256RSA με πιστοποιητικό από την εταιρεία letsencrypt.org, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας στο internet.  Για περισσότερα πατήστε εδώ.Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή του χρήστη (on-line session) με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Cake Deco IKE, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά του στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 256-bit με αλγόριθμο RSA. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεται ο χρήστης με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Cake Deco IKE, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του και τα συστήματα της Cake Deco IKE κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 256 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνει πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser του χρήστη τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 256 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της Cake Deco IKE αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσή του χρήστη με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της Cake Deco IKE αποστέλλουν στον χρήστη πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.  
Στην επικοινωνία μέσω email χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση TLS 1.0 και SLL 256bit για τον ίδιο λόγο. Τέλος, οι εσωτερικές μας εφαρμογές προστατεύονται από κωδικούς ασφαλείας και εσωτερικές κρυπτογραφήσεις των κατασκευαστών εταιρειών.


Γ) Αυτόματη Αποσύνδεση

Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 30 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το ηλεκτρονικό κατάστημα.  

Δ) Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)  

Η πρόσβαση στα συστήματα της (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/επισκέπτες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρίας. Αυτό εξασφαλίζεται από την εταιρεία στην οποία φιλοξενείται το website μας.
 
Ε) Απόρρητο Συναλλαγών:

Η τήρηση του απορρήτου συναλλαγών θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή στη Cake Deco IKE είναι εμπιστευτικές και η Cake Deco IKE έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
 
1. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών των χρηστών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων των χρηστών, των email των παραγγελιών.

2. Η Cake Deco IKE δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον χρήστη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 
3. Για τις περιπτώσεις που η Cake Deco IKE χρησιμοποιεί τρίτους (εξωτερικούς συνεργάτες) για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου με σχετική σύμβαση μεταξύ των εταιρειών αυτών και της εταιρείας μας και με παρακολούθηση αυτών όπου είναι δυνατόν.
 
4. Ο χρήστης δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους. 

5. Ο κάθε χρήστης πρέπει για τη δική του ασφάλεια, και να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.


Προσωπικά Δεδομένα
Τι δεδομένα καταγράφουμε και γιατί

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Cake Deco IKE για γίνουν παραγγελίες  προϊόντων ή και υπηρεσιών της Cake Deco IKE, είναι πιθανό να  ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς του χρήστη των παρακάτω προσωπικών του στοιχείων: 
 
 • Ονοματεπώνυμο. 
 • To στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται και από τιςσυνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες ή courier αναγραφόμενο πάνω στα πακέτα σας με σκοπό την αποστολή τους.
 • Δραστηριότητα/Επάγγελμα
 • Διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας ή/και αποστολής για την αποστολή των παραγγελιών σας. Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται και από τις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες ή courier αναγραφόμενο πάνω στα πακέτα σας με σκοπό την αποστολή τους.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας σας. Χρησιμοποιείται για επικοινωνία και διευκρινήσεις επί των παραγγελιών σας και την αποστολή των παραγγελιών σας, για σκοπούς επικοινωνίας μετά την πώληση (Customer Care) και εγγυήσεων, και για σκοπούς επικοινωνίας Πωλήσεων και Marketing. Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται και από τις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες ή courier αναγραφόμενο πάνω στα πακέτα σας με σκοπό την αποστολή τους.
 • Την Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email). Αποτελεί και το βασικό αναγνωριστικό σας στο εκάστοτε σύστημα παραγγελιών μας (Website-eshop) και χρησιμοποιείται επίσης για: την επικοινωνία επί των παραγγελιών σας, για σκοπούς επικοινωνίας μετά την πώληση (Customer Care) και εγγυήσεων, επικοινωνία προσφορών Πωλήσεων και Marketing εκ μέρους της εταιρείας μας και μόνο. 
 • Τον Κωδικό ασφαλείας σας. Αποτελεί το δεύτερο αναγνωριστικό σας για την σύνδεση σας στο εκάστοτε σύστημα παραγγελιών μας (Website-eshop)
 • Ημερομηνία γέννησης (Δίνεται προαιρετικά εκ μερους του πελάτη και χρησιμοποιείται από εμάς για προσφορές και ανάλυση για σκοπούς marketing).
Όλα τα παραπάνω στοιχεία κρατούνται για διάστημα 7 ετών μετά την τελευταία επικοινωνία σας μαζί μας κάποια για λόγους φορολογικούς, κάποια για λόγους στατιστικής ανάλυσης αγοραστικών συνηθειών και με σκοπό να σας κάνουμε καλύτερα στοχευμένες προσφορές σε εσάς .

Εκτών των παραπάνω δεδομένων, το εκάστοτε σύστημα παραγγελιών μας (Website-eshop) ανάλογα τις κινήσεις σας, καταγράφει τα εξής στοιχεία:

 • Αρχείο με τις αγορές σας το οποίο χρησιμοποιείται για να γίνονται στοχευμένες προσφορές σε εσάς με βάση τα ποσά που έχετε ξοδέψει, τα είδη που έχετε αγοράσει και άλλα δεδομένα αγοραστικών συνηθειών  
 • Την προτίμηση σας για αποστολή επικοινωνιών εκ μέρους της εταιρείας μας.
 • Τις κινήσεις σας μέσα στο site μας, στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για να γίνονται στοχευμένες προσφορές σε εσάς.
 • Το καλάθι αγορών σας έστω και αν δεν ολοκληρώσετε τις αγορές σας.
 • Τις κινήσεις σας, μέσω cookies, από την στιγμή που θα πατήσετε σε μια από τις διαφημίσεις μας σε οποιοδήποτε site στο Internet αυτές εμφανιστούν (facebook. instagram, google και συνεργαζόμενα sites) που θα σας οδηγήσει στο website μας www.cakedeco.gr  ή άλλα websites που μας ανήκουν και στην συνέχεα μέσα σε αυτό, με μόνο σκοπό την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων μας.
Tα παραπάνω στοιχεία κρατούνται για πάντα για λόγους στατιστικής ανάλυσης αγοραστικών συνηθειών και την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων μας.

Στο εμπορικό μας σύστημα κρατούνται τα ίδια ή λιγότερα στοιχεία καθώς και οι αγορές σας με σκοπό την τιμολόγηση σας.  

Tα παραπάνω στοιχεία κρατούνται για πάντα για φορολογικούς λόγους.


Ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας

Τα αρχεία με τα προσωπικά  στοιχεία των χρηστών τηρείται και επεξεργάζεται από την Cake Deco IKE με υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Παπαγεωργίου με τηλ. 2120 00 2120 και email support@cakedeco.gr

Αποδέκτη βασικών στοιχείων των δεδομένων σας (ονοματεπώνυμο, αξία εκάστοτε αγοράς) αποτελεί και η Τράπεζα Πειραιώς για μόνο λόγο την ολοκλήρωση συναλλαγών για την εξόφληση των συναλλαγών σας κατά εκάστοτε δική σας ρητή δήλωση-προτίμηση τρόπου πληρωμής. 
 

Αποδέκτη προσπέλασης ακόμη και σε όλα τα δεδομένων σας κατά περίπτωση μπορεί δυνητικά να αποτελέσουν οι εκάστοτε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες πληροφορικής για μόνο σκοπό την ανάπτυξη, διόρθωση και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής μας. Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνουν τα δεδομένα σας αλλά μπορεί να τα προσπελάσουν (να τα δούνε και να τα επεξεργαστούνε μαζικά κυρίως).

Τα δικαιώματα σας για τα προσωπικά σας δεδομένα

Ο χρήστης, έχει οποιαδήποτε στιγμή την δυνατότητα να ανακαλέσει την συγκατάθεση του για την αποστολή επικοινωνιών εκ μέρους της εταιρείας μας επιλέγοντας το πλήκτρο Unsubscribe που μπορεί να βρεί στο κάτω μέρος κάθε επικοινωνίας μας ή στέλνοντας email στο support@cakedeco.gr.

Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), που ο χρήστης θα δηλώσει, στο πλαίσιο της συναλλαγής του με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Cake Deco IKE για παραγγελία ή αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών, και μόνο εφόσον δώσει την συγκατάθεση του στο σχετικό checkbox, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στον Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών με την παραπάνω διαδικασία.

Επίσης οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης /διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας από το μενού "ο Λογαριασμός μου" όπου μεταφέρεστε με την είσοδό σας στην εφαρμογή ή μέσω αποστολής email στο support@cakedeco.gr

Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σβήσουμε τα δεδομένα σας (αυτά που δεν αποτελούν φορολογικά στοιχεία και μόνο) από τα συστήματα μας αποστέλλοντας μας ένα email στο support@cakedeco.gr στο οποίο θα ανταποκριθούμε μέσα σε 30 ημέρες.

Τέλος, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να δείτε τα δεδομένα σας ή να τα μεταφέρετε σε όποιον άλλον θέλετε σε ηλεκτρονική μορφή και πάλι αποστέλλοντας ένα email στο support@cakedeco.gr στο οποίο θα ανταποκριθούμε μέσα σε 30 ημέρες. 

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως η Διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr 

Για περαιτέρω Ενημέρωση σχετικά με την Χρήση της Ιστοσελίδας παρακαλούμε ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους.


Οροί Χρήσης
Το παρόν κείμενο


Cookies
 
Η Cake Deco IKE μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς στον χρήστη ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


Αυτός ο ιστότοπος δεν αποθηκεύει πληροφορίες πιστωτικών καρτών. Για πληρωμές μέσω της Winbank Payments, ανακατευθύνεστε στα συστήματα πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς Winbank, όπου αποθηκεύουνται τα δεδομένα σας και οι πληροφορίες πληρωμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς.